Svend Secher Dam

Position
Lecturer
Department/programme
Laborant
Miljøteknolog
Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi
Professionsbachelor i fødevareteknologi og -applikation
Address
Hasselager Allé 8, 8260 Viby J
Mail
ssd@eaaa.dk
Phone
7228 6486