Admission requirements

For at søge om optagelse på en videregående uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen.

Du skal have en dansk adgangsgivende eksamen (fx en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse) eller en udenlandsk eksamen, der er adgangsgivende i Danmark.

NOTE: SKAL OVERSÆTTES

Application deadlines

Se hvilken ansøgningsfrist, du skal overholde