Studer et semester i udlandet med udlandsstipendium

Som studerende på en videregående uddannelse har du mulighed for at studere et semester i udlandet på en selvvalgt institution. Du skal som udgangspunkt selv dække undervisningsgebyret, men du har mulighed for at søge om udlandsstipendium til dækning af undervisningsgebyret helt eller delvist. 

Bemærk at dette gælder for uddannelsessteder, som Erhvervsakademi Aarhus ikke har aftaler med, og som du derfor ikke kan søge ERASMUS-midler til. 

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at kunne søge om udlandsstipendium?

Der er en række kriterier, som skal være opfyldt, for at du kan søge om udlandsstipendium til et studieophold i udlandet. Først og fremmest skal du være SU-berettiget, og du skal have dit studieophold meritgodkendt af Erhvervsakademi Aarhus, således at semesteret i udlandet erstatter et semester, du skulle have taget herhjemme. 

På www.su.dk kan du se, hvilke yderligere betingelser der gælder i forbindelse med ansøgning om udlandsstipendium. 

Hvordan søger man udlandsstipendium?

Først og fremmest skal du selv sætte dig grundigt ind i betingelserne og kriterierne for udlandsstipendium på SU-styrelsens hjemmeside.

Udlandsstipendieordningen er lavet således, at midlerne til undervisning følger med den studerende til udlandet, og det er af samme grund den studerende, som bærer den største arbejdsbyrde i forbindelse med at søge om udlandsstipendium. 

Du er meget velkommen til at kontakte International Office på rejsud@eaaa.dk for et møde omkring dine muligheder, når du har sat dig grundigt ind i ordningen. 

Ansøgningsskema

Udfyld og aflever dette ansøgningsskema med bilag til International Office, når du søger om udlandsstipendium.

Ansøgningsblanket vedr. udlandsstipendium (pdf)